Biuletyn Informacji Publicznej  Zespołu Szkół w Słupnie  gslupno.radzymin.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-06-19 15:31:35

Dodanie informacji do działu:
Ochrona Danych Osobowych

Admin-Imię Admin-Nazwisko
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-19 15:31
Informacja o Inspektorze Ochro
Inspektor Ochrony Danych Osobowychjednostek oświatowych
Gminy RadzyminSzkoły Podstawowej nr 1 im. Marii
Konopnickiej w SłupnieSebastian Kępkae-mai  więcej >
2018-05-30 13:25:54

Przeniesienie informacji do działu:
Ewidencja i Archiwa

Admin-Imię Admin-Nazwisko
Informację dodano do Biuletynu 2016-10-26 15:32
Zarząd Rady Rodziców Zespołu Szkół w
Słupnie w roku szkolnym 2016/2017: Aleksandra Młynarska
- przewodnicząca Dorota Żyra - z  więcej >
2018-05-30 13:25:17

Aktualizacja informacji w dziale:
Samorząd Uczniowski

Admin-Imię Admin-Nazwisko
Informację dodano do Biuletynu 2016-05-12 11:18
Samorząd Uczniowski 2017/2018  więcej >
2018-05-30 13:23:58

Aktualizacja informacji w dziale:
Rada Pedagogiczna

Admin-Imię Admin-Nazwisko
Informację dodano do Biuletynu 2016-05-12 11:16
Kadra Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii
Konopnickiej w Słupnie  więcej >
2018-05-30 13:18:45

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenie nr 8/2016 z dnia 20.09.2016r. w sprawie wykazu dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Admin-Imię Admin-Nazwisko
Informację dodano do Biuletynu 2016-10-26 15:12
Zarządzenie Dyrektora w sprawie wykazu dni wolnych od
zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym
2017/2018  więcej >
2018-05-30 13:01:55

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenie nr 8/2016 z dnia 20.09.2016r. w sprawie wykazu dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Admin-Imię Admin-Nazwisko
Informację dodano do Biuletynu 2016-10-26 15:12
Zarządzenie Dyrektora w sprawie wykazu dni wolnych od
zajęć dydaktyczno – wychowawczych  więcej >
2018-05-30 12:46:43

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenie nr 2/2016 z dnia 15.02.2016r. w sprawie 50% zniżki w opatach za posiłki dla posiadaczy Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl

Admin-Imię Admin-Nazwisko
Informację dodano do Biuletynu 2016-10-26 11:37
Zarządzenie nr 2/2016 z dnia 15.02.2016r. w sprawie 50%
zniżki w opatach za posiłki dla posiadaczy Powiatowej
Karty Rodziny TAKrodzina.pl  więcej >
2018-05-30 12:45:18

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenie nr 2/2016 z dnia 15.02.2016r. w sprawie 50% zniżki w opatach za posiłki dla posiadaczy Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl

Admin-Imię Admin-Nazwisko
Informację dodano do Biuletynu 2016-10-26 11:37
http://www.gslupno.radzymin.pl/_portals_/sp1slupno.samorzad.
pl/CKFiles/ZarzadzenieKartaDuejRodziny.pdf  więcej >
2018-05-30 10:53:28

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenie nr 2/2016 z dnia 15.02.2016r. w sprawie 50% zniżki w opatach za posiłki dla posiadaczy Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl

Admin-Imię Admin-Nazwisko
Informację dodano do Biuletynu 2016-10-26 11:37
ZARZĄDZENIE W SPRAWIE ZNIŻKI W OPŁATACH ZA POSIŁKI DLA
POSIADACZY POWIATOWEJ KARTY RODZINY  więcej >
2018-05-30 10:46:17

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenie nr 2/2016 z dnia 15.02.2016r. w sprawie 50% zniżki w opatach za posiłki dla posiadaczy Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl

Admin-Imię Admin-Nazwisko
Informację dodano do Biuletynu 2016-10-26 11:37
ZARZĄDZENIE W SPRAWIE ZNIŻKI W OPŁATACH ZA POSIŁKI DLA
POSIADACZY POWIATOWEJ KARTY RODZINY  więcej >
2018-05-30 10:45:10

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenie ws. warunków korzystania ze stołówki szkolnej

Admin-Imię Admin-Nazwisko
Informację dodano do Biuletynu 2016-05-12 11:56
ZARZĄDZENIE WS. WARUNKÓW KORZYSTANIA ZE
STOŁÓWKI SZKOLNEJ  więcej >
2018-05-30 10:40:55

Aktualizacja informacji w dziale:
Struktura Organizacyjna

Admin-Imię Admin-Nazwisko
Informację dodano do Biuletynu 2016-05-12 09:39
AKT ZAŁOŻYCIELSKI
  więcej >
2018-05-30 10:40:26

Aktualizacja informacji w dziale:
Struktura Organizacyjna

Admin-Imię Admin-Nazwisko
Informację dodano do Biuletynu 2016-05-12 09:39
AKT ZAŁOŻYCIELSKI
  więcej >
2018-05-30 10:29:05

Aktualizacja informacji w dziale:
Szkolny Program Profilaktyki

Admin-Imię Admin-Nazwisko 2016-02-18
Informację dodano do Biuletynu 2016-05-11 15:33
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTY
PODSTAWA PRAWNA• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z
dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze
zm.).• Konwencja Praw Dzi  więcej >
2018-05-30 10:27:06

Aktualizacja informacji w dziale:
Szkolny Program Profilaktyki

Admin-Imię Admin-Nazwisko 2016-02-18
Informację dodano do Biuletynu 2016-05-11 15:33
Szkolny Program Profilaktyki Z
PODSTAWA PRAWNA• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z
dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze
zm.).• Konwencja Praw Dzi  więcej >
2018-05-30 10:23:47

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut Szkoły

Admin-Imię Admin-Nazwisko 2015-11-27
Informację dodano do Biuletynu 2016-05-11 15:17
STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR
PODSTAWA PRAWNA• Ustawa z 7 września 1991r. o systemie
oświaty Dz. U. z 2016r. poz. 1943 ze zm.• Ustawa z
dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oś  więcej >
2018-05-30 10:06:59

Aktualizacja informacji w dziale:
Monitoring szkolny

Admin-Imię Admin-Nazwisko
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-30 10:00
INFORMACJA DOT. OCHRONY DANYCH
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARII
KONOPNICKIEJ W SŁUPNIE Niniejszym zgodnie z  więcej >
2018-05-30 10:00:45

Dodanie informacji do działu:
Monitoring szkolny

Admin-Imię Admin-Nazwisko
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-30 10:00
INFORMACJA DOT. OCHRONY DANYCH
http://www.gslupno.radzymin.pl/_portals_/sp1slupno.samorzad.
pl/CKFiles/Dokumenty/1_INFORMACJE_DOTYCZ%C4%84CE_PRZETWARZAN
IA_DANYCH_OSOBOWYCH_UCZNIOW-1.  więcej >
2018-02-12 08:57:01

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia o pracy

Admin-Imię Admin-Nazwisko
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-12 08:57
Praca dla nauczyciela Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Marii Konopnickiej w Słupnie zatrudni nauczyciela
wspomagającego w wymiarze 1 etatu Of  więcej >
2018-02-12 08:56:25

Przeniesienie informacji do działu:
Ewidencja i Archiwa

Admin-Imię Admin-Nazwisko
Informację dodano do Biuletynu 2017-08-24 12:37
Praca dla Nauczycieli
Dyrektor Zespołu Szkół w Słupnie zatrudni od 1
września 2017 roku:• Nauczyciela języka
hiszpańskiego w wymiarze 4/18• Psycholog  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 116
następne >     100>>