Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

IM. MARII KONOPNICKIEJ W SŁUPNIE


Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje ...(więcej)

 

Opublikowane przez: Admin-Imię Admin-Nazwisko | Data wprowadzenia: 2018-05-30 10:00:45 | Data modyfikacji: 2018-06-22 14:11:20.
Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
jednostek oświatowych Gminy Radzymin
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Słupnie
Sebastian Kępka
e-mail: iod.radzymin@edukompetencje.pl


Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.
podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

1) Art. 37 - 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
2) Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
3) Zarządzenie nr 021.3.2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Słupniez dnia 18.06.2018 r w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Słupnie.

 

Zarządzenie nr 021.3.2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Słupnie z dnia 18.06.2018 r w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Słupnie...

 

Opublikowane przez: Admin-Imię Admin-Nazwisko | Data wprowadzenia: 2018-06-19 15:31:35 | Data modyfikacji: 2018-06-22 15:29:45.
Data wprowadzenia: 2018-06-19 15:31:35
Data modyfikacji: 2018-06-22 15:29:45
Opublikowane przez: Admin-Imię Admin-Nazwisko
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
SP 1 w Słupnie
ul. Al. Jana Pawła II 14
05-250 Słupno
Dyrektor Szkoły
Elżbieta Bielec
Kontakt:
Tel: (0-22) 786-50-10
Fax: (0-22) 786-50-10
e-mail: gslupno@wp.pl