Statut Szkoły

Statut Szkoły

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARII
KONOPNICKIEJ W SŁUPNIE ALEJA JANA PAWŁA II 14

PODSTAWA PRAWNA• Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2016r. poz. 1943 ze zm.• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe – Dz.U. z 2017r. poz. 59 ze zm.• Ustawa z 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe – Dz. U. z 2017r. poz. 60 ze zm.• Rozporządzenie MEN z 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli – Dz. U. z 2017r. poz. 64 ...(więcej)


 

 

Opublikowane przez: Admin-Imię Admin-Nazwisko | Data wprowadzenia: 2016-05-11 15:17:02 | Data modyfikacji: 2018-05-30 10:23:47.
Data wprowadzenia: 2016-05-11 15:17:02
Data modyfikacji: 2018-05-30 10:23:47
ObowižEzuje od: 2015-11-27
Opublikowane przez: Admin-Imię Admin-Nazwisko
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
SP 1 w Słupnie
ul. Al. Jana Pawła II 14
05-250 Słupno
Dyrektor Szkoły
Elżbieta Bielec
Kontakt:
Tel: (0-22) 786-50-10
Fax: (0-22) 786-50-10
e-mail: gslupno@wp.pl