Statut Szkoły

Statut Szkoły

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁUPNIE ALEJA JANA
PAWŁA II 14

Na podstawie art. 52 ust. 2 w związku z art. 50 ust. 2 pkt. 1 i art.60 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. Z 1996 r nr 67, poz. 329 ze zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Zespołu Szkół uchwalonego przez Radę Miejską w Radzyminie Uchwałą nr 230/XVII/2008 z dnia 30 maja 2008 roku uchwala się znowelizowany tekst Statutu, jak następuje...(więcej)

 

Opublikowane przez: Admin-Imię Admin-Nazwisko | Data wprowadzenia: 2016-05-11 15:17:02 | Data modyfikacji: 2016-05-11 15:30:10.
Data wprowadzenia: 2016-05-11 15:17:02
Data modyfikacji: 2016-05-11 15:30:10
ObowižEzuje od: 2015-11-27
Opublikowane przez: Admin-Imię Admin-Nazwisko
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
SP 1 w Słupnie
ul. Al. Jana Pawła II 14
05-250 Słupno
Dyrektor Szkoły
Elżbieta Bielec
Kontakt:
Tel: (0-22) 786-50-10
Fax: (0-22) 786-50-10
e-mail: gslupno@wp.pl